fbpx

Privacy verklaring

Veldhovens Kamerkoor, gevestigd aan Roghmanpad 10, 5645 JH Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Yuri van de Vijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Veldhovens Kamerkoor hij is te bereiken via penningmeester@veldhovenskamerkoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veldhovens Kamerkoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Leden, Dirigent, Aspirant leden en Projectleden:

Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, E-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal  1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap/contract. Projectleden worden jaarlijks gevraagd of ze nog op de lijst willen staan om benaderd te worden voor deelname aan de concerten.

2. Solisten en muzikanten:

Voor- en achternaam, adres, E-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

We vragen toestemming aan solisten en muzikanten om de gegevens op te nemen in de data base van het koor. Indien een solist of muzikant niet meer in deze lijst wil staan dan kan hij/zij een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar penningmeester@veldhovenskamerkoor.nl

3. Vrienden van het Kamerkoor

Voor- en achternaam, adres, E-mailadres, Telefoonnummer en bankrekeningnummer

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal  2 jaar na de laatste bijdrage.

4. Concertbezoekers die online reserveren:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres en bankrekeningnummer

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het concert.

5. Bezoekers van de website

Er worden enkel anonieme statistieken bijgehouden over de bezoekers van de website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veldhovens Kamerkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Veldhovens Kamerkoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veldhovens Kamerkoor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veldhovens Kamerkoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, er is enkel een pixel van Facebook actief voor het meten van de effectiviteit van de advertenties.

Gegevens inzien/wijzigen/verwijderen

Indien u uw gegevens wil inzien, wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen via: penningmeester@veldhovenskamerkoor.nl Wij zullen u vervolgens binnen 4 weken contacteren om te controleren of de aanvraag door u is ingediend.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veldhovens Kamerkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:
penningmeester@veldhovenskamerkoor.nl